Kyrö Lämpökeskus

Kyrö Lämpökeskus

Suomen kattilamarkkinoille alkoi tulla yhä enemmän kilpailua 2000 -luvulla, lähinnä ulkomaalaisten kattilaedustusten myötä. Monesti näissä tuontikattiloissa oli vakiovarusteena automaattinuohous. Tuli selväksi, että tähän kilpailuun on vastattava.

Aloimme kehittää integroitua kattilarakennetta, joka sisälsi arinan, tulipesän ja konvektion samassa paketissa.

Konvektiosta haluttiin tehdä pystytuubi -tyyppinen, jotta nuohous voitaisiin toteuttaa ylös-alas liikuteltavilla spiraaleilla. Samalla huomattiin, että näillä savukaasujarruilla tuubissa on dramaattinen talteenoton hyötysuhdetta parantava vaikutus.

Vuonna 2008 saatiin tuotua markkinoille ensimmäinen kotimainen kattila, jossa siis oli sisäänrakennettu mekaaninen automaattinuohous.

Lämpökeskuksen ydin on syöttö-ja polttojärjestelmä, jossa polttoaineena käytetään kotimaisia, uusiutuvia luonnonvaroja. 

Kyrötekniikka on aina perustanut toimintansa ennen muuta toimiviin tuotteisiin ja tuotteiden laadun, palveluiden ylläpitäminen ja kokonaisvaltainen kehittäminen tulee olemaan tulevaisuudessakin toimintamme painopisteenä. 

Toimimme tulevaisuudessakin biolämpöjärjestelmän tuottamisessa edelläkävijänä. Korkealaatuiset tuotteet ovat Kyrötekniikan avaintekijä. 

Asiakkaamme arvostavat tiukkojen laadunvalvontaprosessien käyttöä. Tuotteet täyttävät lainsäädännön ja viranomaisvaatimukset. Tutkimus- ja kehitystoiminta varmistaa tuotteiden turvallisuuden jo kehitysvaiheessa ja jatkuva laaduntarkkailu tuotteiden laadun valmistuksessa. 

Valmistamme tuotteemme vastuullisesti ja valmistusprosessit ovat yksilöitävissä, kuvattavissa ja esitettävissä asiakkaille tarvittaessa. Vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaamme. Vastuullisen toimintamme kulmakiviä ovat kestävä kehitys, ympäristövaikutusten vähentäminen sekä vuorovaikutus ja tiivis yhteistyö kaikkien asiakkaittemme ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimimme ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuullisesti.

Räätälöimme jokaiselle tilaajalle käyttökohteen mukaan mitoitetun lämmitysjärjestelmän, rakennamme ja toimitamme laitteet asennusvalmiina. Tarvittaessa suoritamme asennuksen käyttökuntoon.
Kyrötekniikka Oy | Sahantie 15 | 21800 Kyrö | Puh. 02-7215610  | etunimi.sukunimi@kyrotekniikka.fi
(c)2018, All Rights Reserved